Date: May 26, 2019

Bible Text: II Corinthians 3 |